20.01.2023

terug

Update voor medici: wijziging btw niet-therapeutische handelingen

Eerder communiceerden we al over een wijziging wat betreft btw voor niet-therapeutische handelingen. De overheid haalde toen verschillende voorbeelden aan, dewelke nu een update hebben gekregen.

We brengen graag even de actuele stand van zaken in kaart. Onderstaand overzicht toont wat de overheid beschouwt als (niet-)therapeutische handelingen en welke handelingen al dan niet vrijgesteld zijn van btw.

Therapeutische handelingen (vrijgesteld van btw)

 • Overlijdensvaststellingen
 • Bloedafname en medische bijstand bij bloedinzamelingen van het Rode Kruis
 • Euthanasie en palliatieve zorg
 • Sportmedische onderzoeken: ongeacht of dit op eigen initiatief is of op initiatief van de sportclub
 • Geneeskundig verslag bij gedwongen opname
 • Beschikbaarheidshonoraria bij wachtdienst

Niet-therapeutische handeling
(in principe onderworpen aan btw, tenzij de btw-vrijstellingsregeling van kracht is)

 • Bloedafname op vraag van de politie in het kader van een alcoholcontrole
 • Geneeskundig verslag/onderzoek op vraag van een verzekeringsmaatschappij
 • Geneeskundig verslag m.b.t. slagen en verwondingen op vraag van de politie
 • Geneeskundig verslag voor de erkenning van een handicap van een patiĆ«nt op vraag van de FOD Sociale Zekerheid
 • Geneeskundig verslag m.b.t. de eventuele arbeidsongeschiktheid van een werkloze op vraag van de RVA

Voer je handelingen uit die als niet-therapeutisch worden beschouwd? Dan kunnen we een aanvraag indienen als kleine onderneming, zodat je alsnog van de btw-vrijstellingsregeling kan genieten.

Vragen omtrent deze update? Contacteer onze specialisten voor meer informatie.

terug