25.03.2024

terug

Update: vergeet je voorafbetaling niet!

Met het einde van het eerste kwartaal in zicht, is het ook stilaan tijd voor de eerste voorafbetaling van de belastingen. Betaal je de voorschotten niet of onvoldoende? Dan rekent de fiscus een belastingvermeerdering aan. Voor het aanslagjaar 2025 bedraagt dit 9% – te vermijden dus!

Belastingvermeerdering voorkomen

Op de uiteindelijk verschuldigde belastingen rekent de belastingadministratie een belastingvermeerdering aan. In het aanslagjaar 2024 was dit nog 6,75%, voor 2025 is dit opgetrokken naar 9%. Een fikse verhoging die je natuurlijk liever vermijdt.

Hoe je dat doet? Via voorafbetalingen. Na elk kwartaal kan je een voorafbetaling doen die zorgt voor belastingvermindering. Wij berekenen je geschatte belastingen zodat je weet hoeveel je voorafbetaling idealiter bedraagt.

Eerste voorafbetaling prioritair

Het percentage van de belastingvermindering daalt naarmate het jaar vordert. Concreet wil dat zeggen dat je best het grootste deel van de geschatte belastingen tijdens de eerste voorafbetaling vereffent.

De belastingdienst heeft vier uiterste data voor de voorafbetalingen. Maak de betaling voor deze data in orde om te genieten van de belastingvermindering!

  • 10 april 2024: 12% belastingvermindering
  • 10 juli 2024: 10% belastingvermindering
  • 10 oktober 2024: 8% belastingvermindering
  • 20 december 2024: 6% belastingvermindering

Hou rekening met uitzonderingen

Bij de voorafbetaling horen ook een aantal uitzonderingen. Zo zijn nieuw opgerichte ondernemingen de eerste drie jaar vrijgesteld, geldt er een extra belasting als er geen enkele bedrijfsleider een minimale bezoldiging krijgt, …

Als partner adviseren we je graag over deze uitzonderingen. Natuurlijk kan je ook op ons rekenen om je belastingen goed in te schatten en je voorafbetalingen optimaal te plannen. Contacteer ons!

terug