03.10.2022

terug

Attest 6% voor renovatiewerken sterft natuurlijke dood

Je herkent het wel: je bent aannemer, voert renovatie- of herstelwerken uit aan een private woning van meer dan 10 jaar oud en je factureert aan een eindverbruiker die uiteraard meer gebaat is met een tarief van 6% aan BTW, dan ééntje met 21%.

Om dat, zonder last te hebben met de BTW, te kunnen factureren aan 6%, had je een getekende verklaring van die eindverbruiker nodig.

Ofwel had je dus een bijlage bij elke factuur ofwel had je kaften vol met die attesten staan.

Dat alles wordt in 2022 administratief vereenvoudigd, door nu toe te staan dat jullie op de factuur de volgende verklaring toevoegen:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Door deze verklaring kan je dus de 6% (renovatie- en herstelwerken aan gebouwen ouder dan 10 jaar en gefactureerd aan de eindverbruiker) zonder attest toepassen en is het aan de eindverbruiker om tijdig (binnen de maand) te reageren.

Doet hij dat niet, kan je later, bij betwisting, de bijkomende BTW én interesten én boeten verhalen op die eindverbruiker.

Deze nieuwe regeling is de standaardregel vanaf 01/07/2022, maar kan nu reeds worden toegepast.

Door zijn eenvoud (weg met de oude attesten) en zijn rechtszekerheid (het is aan de klant om te reageren), raden wij aan om deze clausule onmiddellijk op jullie facturen over te nemen en geen afzonderlijke attesten meer op te maken.

terug